Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ψήφισμα – ανακωχή έως τον Ιανουάριο

0

Πιστοί στην αναστολή των κινητοποιήσεών τους έως την 15η Ιανουαρίου 2012 παραμένουν οι Δικαστικοί Λειτουργοί – Μέλη της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, σύμφωνα με το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του σώματος.

Σημειώνεται δε σχετικά ότι «ενόψει των πολιτικών εξελίξεων που μεσολάβησαν και μη επιθυμούντες, για το λόγο αυτό, να αποτελέσουμε πρόσκομμα στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις ,που είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης , της οποίας το οικονομικό επιτελείο παραμένει το ίδιο, μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2012 , είναι αρκετό για την επίλυση των ανωτέρω αιτημάτων μας .»

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:Σχετικά με την ένταξη στο ΙΚΑ των νέων δικαστών, αν μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2012 δεν καταργηθεί με νόμο ή δεν ανασταλεί με νόμο, η σχετική διάταξητότε τα Δικαστήρια θα διακόπτουν τις συνεδριάσεις τους, καθημερινά, από 16 Ιανουαρίου και από ώρας 11.00 έως 13.00.Για τα αναδρομικά (δεδουλευμένες αποδοχές) και το ισχύον μισθολόγιο εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως όπως αποφασίσει τη μορφήτων  κινητοποιήσεων.

Tο πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης.

Σχόλια