Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: παράνομη η νέα Διασπαστική Ένωση

0

Σύμφωνα να με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δικαστών το Δ.Σ. της 23/11 εξέτασε και το θέμα της “νέας διασπαστικής κίνησης μέσα στην ΕΔΕ, με την ίδρυση νέας δικαστικής ένωσης.” Όπως τονίζεται ” η πλειοψηφία του Δ.Σ. έκρινε ότι προφανώς η νέα δικαστική ένωση έχει διασπαστικό χαρακτήρα και επιφυλάχθηκε να συνεκτιμήσει όλους τους παράγοντες ώστε να αποφασίσει τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων κατά της απόφασης ίδρυσης της Ένωσης.”

Χαρακτηριστικά η πρώην Πρόεδρος της Ένωσης κα Μ.Στενιώτη δήλωσε ότι: “θα αγωνιστεί για την ενότητα και την ενδυνάμωση της ΕΔΕ που μόνο αγώνες έχει να επιδείξει ”.

Τέλος, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ότι “το Καταστατικό της Νέας Ένωσης έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο και περιέχει διατάξεις που αποδεικνύουν ότι η επωνυμία της είναι ψευδεπίγραφη, αφού τελικά μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι Δικαστές και Εισαγγελείς της Χώρας. Στην ουσία πρόκειται για παράνομη ίδρυση δεύτερης Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ενημέρωση για συγκεκριμένα άρθρα του καταστατικού και τους σκοπούς που επιδιώκει η νέα Διασπαστική Ένωση”.