Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: συνέχιση των κινητοποιήσεων έως 10/11/2012

0

Κατά τη σημερινή, έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων αποφασίστηκε η συνέχιση των κινητοποιήσεων που είχαν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Σεπτεμβρίου 2012 και ειδικότερα:

1)    Η συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας (Πολιτικών και  Ποινικών) από τη Δευτέρα  22-10-2012 έως το Σάββατο 10-11-2012, κατά τις ώρες από  10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ..

2)   Η αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων (πλην των επειγουσών) από  22-10-2012 έως 10-11-2012.

3)   Η αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους, με την υποβολή αιτήματος προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (γραφείων κ.λ.π), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα.

4)   Η πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισμών των Δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου  συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των Κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους.

5)  Η άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών  Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών .

6)  Η μη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές που προβλέπεται η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων .

7)  Η αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν.

8)  Η αξίωση λήψης από την Πολιτεία των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των Δικαστηρίων.
  
Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να αποφασίσει για την συνέχιση των κινητοποιήσεων με τη λήψη των μέτρων αντίδρασης που θα κρίνει πρόσφορα και αναγκαία και μετά την 10-11-2012 ή την αναστολή τους σε οποιοδήποτε χρόνο, ανάλογα με τις εξελίξεις.  
 
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος της ΕΔΕ πατήστε εδώ.