Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αναστολή κινητοποιήσεων

0

Με Ψήφισμα της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η οποία συνήλθε σήμερα (10.12.2012), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας αποφάσισε :

– Τη διακοπή της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας και τη συζήτηση των εγγεγραμμένων υποθέσεων στο πινάκιο του κάθε Δικαστηρίου, κατά προτεραιότητα (επείγουσες, αναβεβλημένες κλπ), σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 50%.

– Την επιστροφή στην κανονική ροή δημοσίευσης αποφάσεων.

– Τη συμμετοχή σε διοικητικής φύσεως εργασίες ή έργα.

Επίσης, αποφασίστηκε η επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών και φορολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών καθώς και η σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21.01.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30.

Σχόλια