Ένωση Διοικητικών Δικαστών: ‘Να προστατευθεί το κράτος δικαίου’

0

Με μία λιτή ανακοίνωση η Ένωση Διοικητικών Δικαστών τοποθετείται έναντι των συνεχών επιθέσεων κατά της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της. 

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΔΔ:

“Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταδικάζει απερίφραστα τις αντιθεσμικές και επικίνδυνες επιθέσεις σε βάρος της Ελληνικής Δικαιοσύνης και των λειτουργών της.

Συνιστά αυτοπεριορισμό και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να προστατευτεί το κράτος δικαίου στη χώρα”.

Σχόλια