Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Παράταση των κινητοποιήσεων έως 30.11

0

Επίσης, αποφάσισε – μεταξύ άλλων – την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών. Την ίδια ημέρα (30.11), θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των μελών της Ένωσης.

Σχόλια