Ένωση Εισαγγελέων: συνέχιση κινητοποιήσεων έως και τις 4/11/2012

0

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Εισαγγελέων Ελλάδος, τα μέλη της συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση της 16/9/2012, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στα
μέτρα της κυβέρνησης και συγκεκριμένα:  

         1. Τη διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 10.00 πμ έως 15.00 μμ, από 21-10-2012 έως και την 04-11-2012.
         2. Τη μη υποβολή εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια (εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων, υποθέσεων υπό παραγραφή και λοιπών επειγουσών δικογραφιών), τη μη περαίωση δικογραφιών της ποινικής προδικασίας (προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών) καθώς και την μη έκδοση διατάξεων επί εγκλήσεων και προσφυγών και πράξεων αρχειοθέτησης, από 21-10-2012 έως και την 04-11-2012.

         Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εντός του μηνός Νοεμβρίου 2012.