Ένωση Εισαγγελέων: Συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι 18/11

0

Συγκεκριμένα, θα συνεχιστεί η διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 10:00πμ έως 15:00μμ καθώς και η μη υποβολή εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια (εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων, υποθέσεων υπό παραγραφή και λοιπών επειγουσών δικογραφιών), η μη περαίωση δικογραφιών της ποινικής προδικασίας (προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών) και η μη έκδοση διατάξεων επί εγκλήσεων, προσφυγών και πράξεων αρχειοθέτησης, έως την ίδια ημερομηνία (18/11).

Επιπλέον, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων αποφασίστηκε για το διάστημα από 5 Νοεμβρίου έως και 18 Νοεμβρίου η διακοπή της λειτουργίας του γραφείου Εισαγγελέα Ακροάσεων από τις 9 έως τις 11 το πρωί ενώ υπήρξε εισήγηση προς τις Ολομέλειες των Εισαγγελιών της χώρας για:

α)επιστροφή των δικογραφιών στα εισαγγελικά γραφεία με αίτημα την εξασφάλιση από την πολιτεία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής προκειμένου να καταστεί εφικτός ο χειρισμός αυτών εντός των δικαστικών καταστημάτων και

β)καθορισμό ανώτατου αριθμού μηνιαίας χρέωσης δικογραφιών.

Σχόλια