Ενσωμάτωση 2 Οδηγιών για το περιβάλλον στο εθνικό Δίκαιο

0

Δύο ακόμα κοινοτικές Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος ενσωματώθηκαν στο εθνικό Δίκαιο, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 327/Β/17-3-2006 :

1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας Δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το Περιβάλλον.

2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2003/73/ΕΚ με θέμα «το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές, σχετικά με την οικονομία καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων».

Σχόλια