Ενσωμάτωση Οδηγίας για διατήρηση δεδομένων επικοινωνιών

0

Σε ισχύ ετέθη από την Δευτέρα ο νόμος 3917, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών. Ο νέος νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα διατήρησης δεδομένων των συνδρομητών στο πλαίσιο των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους. Ειδικότερα, προβλέπεται η διατήρηση δεδομένων για διάστημα έως 12 μηνών υπό την εποπτεία της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά θα τίθενται στη διάθεση των διωκτικών αρχών, ενώ η επεξεργασία τους θα επιτρέπεται εφόσον διατάσσεται διενέργεια ανάκρισης και άρση του απορρήτου σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου για την τέλεση “ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων”.

Σχόλια