Ενστάσεις από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την άρση ανωνυμίας σε ιστολόγια και καρτοκινητά

0

Ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Χρήστος Γεραρής δήλωσε ότι η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την άρση της ανωνυμίας στα ιστολόγια δεν λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και «θα δημιουργήσει προβλήματα».

Χαρακτήρισε επίσης υπερβολικά τα μέτρα για την άρση της ανωνυμίας στα καρτοκινητά και ζήτησε από την πολιτεία να σεβαστεί τις γενικές αρχές του δικαίου στα νέα μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι επισημάνσεις έγιναν την κατά την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής για το 2008.

Αναφορικά με τη γνωμοδότηση του Γ. Σανιδά για την κατάργηση της ανωνυμίας των blog, ο κ. Γεραρής επισήμανε ότι «θα δημιουργηθούν προβλήματα, διότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η οδηγία 2002/58 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχει επικυρωθεί από τη Βουλή με το νόμο 3471/2006». Το άρθρο 4, παράγραφος 1, του νόμου 3471/2006 αναφέρεται στα δεδομένα κίνησης και θέσης για την κατοχύρωση του απορρήτου της επικοινωνίας και διευκρινίζει ότι η άρση του απορρήτου μπορεί να γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του Συντάγματος.

«Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχόμενη ρύθμιση, που θα γίνει χωρίς νομοθετική μεταρρύθμιση, θα δημιουργήσει προβλήματα» εκτίμησε ο πρόεδρος της Αρχής.Ο κ. Γεραρής αναφέρθηκε και στο ζήτημα της κατάργησης της ανωνυμίας στα καρτοκινητά, τονίζοντας πως «είχε προηγηθεί αίτημα της Αρχής για τη συμμετοχή της στη νομοθετική ρύθμιση, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε».

Χαρακτήρισε δε, «υπερβολή» τα στοιχεία, που ζητούνται. Ακόμη ανέφερε ότι από το υπουργείο Δικαιοσύνης στάλθηκαν πριν λίγες μέρες δυο τροπολογίες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την άρση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Προσωπικών Δεδομένων.

Διευκρίνισε ότι η μία τροπολογία εξαιρεί από το πεδίο νόμου και τον έλεγχο της αρχής την επεξεργασία με ειδικά τεχνικά μέσα από οποιαδήποτε δημόσια αρχή για λόγους ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Η δεύτερη τροπολογία αφορά τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ποινικής δικονομίας για την τήρηση αρχείου δεδομένων DNA, με την οποία φεύγει ο έλεγχος από την αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών και μεταβιβάζεται στις αστυνομικές αρχές, ύστερα από εντολή εισαγγελέα.

Ο κ. Γεραρής χαρακτήρισε «ασφυκτικά» τα χρονικά πλαίσια για τόσο σοβαρά ζητήματα και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα πρέπει να περιμένει τη γνωμοδότηση της Αρχής, η οποία αναμένεται μέσα στον Ιούλιο».

Σχόλια