Έντοκη επιστροφή φόρου κατόπιν δικαστικής αποφάσεως

0

Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επταμελή σύνθεση εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 1207/2012 απόφαση σύμφωνα με την οποία η επιστροφή φόρου πρέπει να είναι έντοκη από την πρώτη ημέρα υποβολής του αιτήματος για επιστροφή από τον φορολογούμενο. Εξαιτίας του νομικού κενού που υπάρχει  – ο βασικός νόμος για την υπερημερία του Δημοσίου ορίζει  το έντοκο της επιστροφής φόρου μετά την πάροδο εξαμήνου από την πρώτη του μήνα  της επομένης της κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης – οι πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν τους τόκους με αγωγή αποζημίωσης (αρ.105 ΕισΝΑΚ).

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο βασικός νόμος για την υπερημερία του Δημοσίου είναι αντισυνταγματικός (ασύμβατος με τα άρθρα 4 παρ.5 και 17 του Συντάγματος) και προσκρούει με το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ περί προστασίας της ιδιοκτησίας και για το λόγο αυτό παρέπεμψε το ζήτημα για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Σχόλια