Έντονη διαμαρτυρία του Προέδρου του Δ.Σ.Α. για πρακτικές του ΣτΕ

0

Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο του ΣτΕ εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του για την πρακτική που ακολουθείται στο ΣτΕ σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων των δικηγόρων, που προσβάλλονται δικαστικά ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και ζητώντας παράλληλα την παρέμβασή τους για την επίλυση του προβλήματος.

Ο κ. Παξινός αναφέρει στην επιστολή του ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος με έκπληξη διαπίστωσε (και μάλιστα εντελώς τυχαία), ότι διεξάγονται δίκες στο ΣτΕ, ιδία δε αιτήσεις για χορήγηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεις αναστολής, χωρίς να έχει γνώση ο ΔΣΑ, παρά το γεγονός ότι αφορά αποφάσεις των πειθαρχικών Συμβουλίων του.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι η υπ αριθμ. 189/2006 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία το ΣτΕ είναι αρμόδιο να εκδικάσει προσφυγές κατά αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων των δικηγόρων, έκρινε επίσης ότι σε περίπτωση που ο αιτών-δικηγόρος προσβάλει μόνον την απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου κλητεύεται μόνον ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι διάδικος και όχι και ο ΔΣΑ, ο οποίος κλητεύεται μόνον στην περίπτωση που προσβάλλεται πράξη του.

Και, ναι μεν ο Υπουργός οφείλει με έγγραφό του να ενημερώσει σχετικά με τη δίκη τον ΔΣΑ, όπως όμως έχει στην πράξη καταδειχθεί, αυτό γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην υποβάλλεται έγκαιρα φάκελος στο ΣτΕ και το τελευταίο σε Συμβούλιο να κάνει δεκτές τις αιτήσεις για την έκδοση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών.