Έντονη δυσαρέσκεια των Εισαγγελέων για την ένταξη των στρατιωτικών δικαστών στον Εισαγγελικό κλάδο

0

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο στις 22/6, εξέδωσαν ψήφισμα στο οποίο εκφράζουν την ανησυχία τους για τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης, στις δύο αποφάσεις του μισθοδικείου και τη δυσαρέσκειά τους για την ενδεχόμενη ένταξη των στρατιωτικών δικαστών στον Eισαγγελικό κλάδο.

Οι δύο αποφάσεις του μισθοδικείου, έκριναν ως αντισυνταγματικές τις υπέρμετρες περικοπές των αμοιβών που υπέστη ο κλάδος των δικαστών αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, ενώ παράλληλα προβλέπουν ότι το 25% του εισοδήματος των δικαστών πρέπει να είναι αφορολόγητο.

Παράλληλα, οι Εισαγγελείς καλούν «τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να προβούν στην άμεση λήψη των αναγκαίων νομοθετικών ή άλλων μέτρων που υπολείπονται ή απαιτούνται για την υλοποίησή τους».

Ακόμη, στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης «να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια -περιλαμβανομένης της σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης- προς ενδελεχή εξέταση της κατάστασης, ανάλογα με τις εξελίξεις και λήψη επί του θέματος σχετικών αποφάσεων».

Υπενθυμίζεται, ότι έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή διάταξη για την καταβολή των αναδρομικών περικοπών αποδοχών των Δικαστών και Εισαγγελέων, από την 1η Αυγούστου 2012 έως σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι οι Εισαγγελείς εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια και για το ότι η Ένωση, δεν ενημερώθηκε ποτέ από το υπουργείο Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο ένταξης των στρατιωτικών δικαστών στον εισαγγελικό κλάδο και την πιθανή κατάργηση των στρατιωτικών δικαστηρίων και τονίζει «κατηγορηματικά την αντίθεσή της έναντι τέτοιων πρωτοβουλιών που επηρεάζουν αρνητικά την υπηρεσιακή κατάσταση των εισαγγελέων και αλλοιώνουν -κατά τρόπο εκτός της συνταγματικής νομιμότητας- τη θεσμική υπόσταση του κλάδου».
 

Σχόλια