Έντονος προβληματισμός από τους νέους δικηγόρους της Λαμίας

0

Λαμία 05/07/2016

Δελτίο Τύπου

H Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας με αφορμή τα κατατεθέντα προς δημόσια διαβούλευση σχέδια νόμου που αφορούν: α) την συγχώνευση των υποθηκοφυλακείων και β) την αλλαγή του τρόπου συγκρότησης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων μέσω νομικής βοήθειας των φυσικών προσώπων, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου περί αναδιοργάνωσης των Υποθηκοφυλακείων, καταργώντας όλα τα τοπικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας και δημιουργώντας ένα Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο ανά «Νομό» (εκτός από τον «Νομό» Αττικής) θα έχει ως αποτέλεσμα: α) ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές,  β) σημαντική δυσχέρεια στην έκδοση πιστοποιητικών και άλλων δημοσίων εγγράφων,  γ) εκ των πραγμάτων, τεράστια δυσλειτουργία και μόνιμη  αδυναμία  στην εξυπηρέτηση των πολιτών, δ)  μη επίλυση των κτηματολογικών προβλημάτων, εξαιτίας και της έλλειψης κτηματολογικής εξειδίκευσης και εμπειρίας των εργαζόμενων στο Υποθηκοφυλακείο Λαμίας  και παραπομπή τους στα πολιτικά Δικαστήρια- ενώ σε πλείστες περιπτώσεις, είναι σύμφωνη με τον Κτηματολογικό Νόμο και εφικτή, η αντιμετώπισή τους,  εντός του Κτηματολογικού Γραφείου, όπως πραγματοποιείται μέχρι σήμερα-  πράγμα που από μόνο του, συνεπάγεται  εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων και δυσβάσταχτη οικονομική δαπάνη για τους συμπολίτες μας, ώστε οι παραπάνω, υπό α΄ έως δ΄ συνέπειες,  μοιραία, καταλήγουν στην ε) μεταφορά των υπαλλήλων του λειτουργούντος Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο, την μελλοντική απομάκρυνσή τους από τη θέση  εργασίας τους και ζ) ουσιαστική απώλεια χρόνου εργασίας, σωματική και  ψυχική καταπόνηση, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, λόγω των σημαντικότατων δαπανών  μετακίνησης για τους κατοίκους της περιοχής μας.   

Επιπλέον δεν είναι δυνατόν σε μία περιοχή, όπως αυτή της Λοκρίδας όπου ανήκει το Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης, ενώ σε προγενέστερο χρόνο, κατά την συγχώνευση των Ειρηνοδικείων της χώρας έχει κριθεί ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αταλάντης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, τώρα αποφασίζεται ότι το Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης  το οποίο εξυπηρετεί των ίδιο πληθυσμό είναι ήσσονος σημασίας και πρέπει να συνενωθεί με αυτό της Λαμίας.

Όσον αφορά το νέο σύστημα νομικής βοήθειας, απαξιώνει το δικηγορικό λειτούργημα και υποβαθμίζει τον θεσμό με αποκλειστικό σκοπό την μείωση της κρατικής δαπάνης. Οι δικηγόροι δε θα κληθούν να αντιμετωπίσουν έναν υπέρογκο αριθμό υποθέσεων, παραλλάσσουσας βαρύτητας και αντικειμένου, που αν μη τι άλλο δυσχεραίνει την αποτελεσματική εκπροσώπηση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, υποβαθμίζοντας την παρεχόμενη υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση το κατατεθέν νομοσχέδιο για την αλλαγή του τρόπου συγκρότησης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων μέσω νομικής βοήθειας των φυσικών προσώπων, εκ προοιμίου εμφανίζει σοβαρά λειτουργικά και όχι μόνο, προβλήματα όπως: α) η Επιτροπής Νομικής Βοήθειας, η οποία θα πρέπει να συνεδριάζει καθημερινά και να κρίνει τα αιτήματα των πολιτών για την παροχή νομικής βοήθειας, γεγονός το οποίο είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί εξαιτίας του ότι θα απαρτίζεται από μέλη που έχουν έδρα διαφορετικούς νομούς, β) οι περιορισμένες θέσεις συντονιστών οι οποίες για τους Δικηγορικούς συλλόγους πλην Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, περιορίζονται στην μία θέση  ανά εφετειακή έδρα, θα δημιουργήσει αδυναμία ελέγχου του πλήθους των υποθέσεων οι οποίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα του νομικού αντικειμένου, γ) η μη χορήγηση της δυνατότητας στους κατατόπους Δικηγορικούς συλλόγους να αυξομειώνει τον αριθμό των συνηγόρων υπεράσπισης ανάλογα με τις ανάγκες που εμφανίζονται κάθε χρονική περίοδο, θα δημιουργήσει αδυναμία διεκπεραίωσης και σώρευση υποθέσεων που αιτούνται νομική βοήθεια, δ) η μη κάλυψη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των συνηγόρων ενώ την ίδια στιγμή ο όγκος των υποθέσεων νομικής βοήθειας θα απαιτεί σχεδόν αποκλειστική απασχόληση αυτών, αποτελεί αντικίνητρο για την συμμετοχή στον εν λόγω θεσμό και τέλος ε) ο αποκλεισμός των δικηγόρων με λιγότερα από δύο έτη δικηγορίας απαξιώνει τους νέους δικηγόρους και το λειτούργημα που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

Θα πρέπει λοιπόν α) η κρίση των αιτημάτων για παροχή νομικής βοήθειας να συνεχίσει να διεκπεραιώνεται από τα κατά τόπους αρμόδια πρωτοδικεία  και με τα εχέγγυα που παρέχει η δικαστική κρίση, β) να τεθούν διαβαθμιζόμενες ποσοστώσεις [ανά διετία άσκησης επαγγέλματος] για την διασφάλιση της συμμετοχής στον θεσμό και των νέων δικηγόρων χωρίς πλαφόν ηλικίας, γ) να καλύπτονται τα ασφαλιστικά ταμεία των συνηγόρων και των συντονιστών καθώς ο όγκος των υποθέσεων νομικής βοήθειας θα απαιτεί σχεδόν αποκλειστική απασχόληση αυτών, δ) οι συμβάσεις έργου να είναι μικρότερης διάρκειας [3 έως 6 μήνες] για να δύνεται η δυνατότητα απασχόλησης στο θεσμό όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού δικηγόρων κατά τη διάρκεια ενός έτους και τέλος ε) να χορηγηθεί η δυνατότητα στους συντονιστές σε συνεργασία με την Επιτροπή Νομικής Βοήθειας να ορίζουν τον αριθμό των συνηγόρων που απαιτείται για διεκπεραίωση των υποθέσεων της Νομικής Βοήθειας, με δυνατότητα τροποποίησης αυτού του αριθμού ακόμα και μέσα στην διάρκεια του έτους, ώστε μην τίθεται ζήτημα αντιμετώπισης του όγκου των υποθέσεων και να μην υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστεί η παρεχόμενη υπηρεσία προς τον πολίτη, που προσφεύγει στον Θεσμό της Νομικής Βοήθειας.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας ζητεί την ουσιαστική – και όχι προσχηματική – διαβούλευση των ως άνω νομοσχεδίων με την συμμετοχή του συνόλου του δικηγορικού σώματος, τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ                            ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σχόλια