Εντός νομοθετικού πλαισίου η ποινή για την πρόωρη εξόφληση δανείων σταθερού επιτοκίου

0

Οι τόκοι προεξόφλησης, που επιβάλλουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες όταν προεξοφλούν δάνεια με σταθερό επιτόκιο, είναι εντός του νομοθετικού πλαισίου.

Τα παραπάνω απεφάνθη η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμόν 15/2007 απόφασή της, κρίνοντας ότι η αποζημίωση που προβλέπεται να καταβάλλουν οι δανειολήπτες στις περιπτώσεις πρόωρης προεξόφλησης των δανείων με σταθερό επιτόκιο είναι «εντός των νομίμων ορίων» και σύμφωνη με τον Αστικό Κώδικα.

Παράλληλα η ολομέλεια έκρινε ότι η εν λόγω ποινή προεξόφλησης είναι σύμφωνη με τους γενικούς όρους των συναλλαγών και δεν είναι καταχρηστική.

Η Ολομέλεια κατέληξε στην παραπάνω απόφασή της εξετάζοντας υπόθεση επιχειρηματιών που το 1993 πήραν δάνειο με σταθερό επιτόκιο 20,5%, εξοφλητέο σε 15 χρόνια και όταν θέλησαν να το προεξοφλήσουν η τράπεζα ζήτησε αποζημίωση, ίση με τους τόκους έξι μηνών επί του κεφαλαίου που πρόωρα θα εξοφληθεί, επικαλούμενη όρο που υπήρχε στο δανειακό συμβόλαιο.

Σχόλια