Έως την 31η Αυγούστου παρατείνεται η «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών».

0

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση (57382 – ΦΕΚ B 1620/31-07-2015) των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, κ.κ. Ν.Παρασκευόπουλου και Ε.Τσακαλώτου, παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015 η διάρκεια ισχύος της υπ.αρ. 49214/21-7-2015, υπουργικής απόφασης με την οποία είχε αρχικά προβλεφθεί η “Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών”. 
 

Σχόλια