Εως τις 27/1/2006 υποβολή Ε9 και συγκεντρωτικών

0

Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων αλλά και την αποσυμφόρηση εν μέρει των Εφοριών ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντ. Μπέζας, υπέγραψε χθες απόφαση με την οποία παρατείνεται έως και τις 27 Ιανουαρίου 2006 η προθεσμία, που λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2005, για να υποβάλουν οι υπόχρεοι ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, καθώς και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).;

Σχόλια