Επ. Ανταγωνισμού: Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά μέτρησης ακροαματικότητας ραδιοφώνου

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Αρχή θα συνεδριάσει στις 23.03.2015 για να εξετάσει, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 ν. 3959/2011 από τις εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μέτρησης ακροαματικότητας ραδιοφωνικών σταθμών, επ’ αφορμή μεταξύ τους συνεργασίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για τη διενέργεια μετρήσεων ακροαματικότητας στην Αττική.
 

Σύμφωνα με την εισήγηση, από την αυτεπάγγελτη έρευνα η οποία ξεκίνησε το 2013 από την υπηρεσία, προέκυψαν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω εταιρίες, με αφορμή τον προαναφερόμενο διαγωνισμό, προέβησαν, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, στην υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας βάσει του οποίου δεσμεύτηκαν ρητά ότι (α) θα συμμετείχαν από κοινού και για αόριστο χρόνο σε διαγωνισμούς διενέργειας μετρήσεων ακροαματικότητας στην Αττικής, χωρίς να επιτρέπεται η διεκδίκηση ή ανάληψη από έκαστο των μερών ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιουδήποτε έργου σχετικού με την μέτρηση ραδιοφωνικής ακροαματικότητας Αττικής (περιορισμός διάθεσης) και (β) η μια από τις δύο εταιρείες δεν θα δραστηριοποιηθεί στη μέτρηση ακροαματικότητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (καταμερισμός αγοράς).

Υπενθυμίζεται σχετικά, ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.
 

Σχόλια