Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα για παραβιάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την υπ. αριθμ. 635/17.01.2013 απόφασή του, επέβαλε σειρά προστίμων συνολικού ύψους 220.000 ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για παραβιάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούσε παραβίαση των διατάξεων του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και των άρθρων του ν. 3340/2005 για τη μη έγκαιρη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών και τη μη ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Σχόλια