Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Ιατρικών Σχολών Βουλγαρίας και Ρουμανίας

0

Την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκάλεσαν οι συνεχείς αναφορές που λάμβανε από κατόχους τίτλων σπουδών ιατρικής, που έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στους οποίους δεν αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, λόγω μη εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το υπουργείο Υγείας την άμεση εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2006/ 100/ΕΚ, που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης δικαιώματος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σε αποφοίτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων άλλων κρατών-μελών, για την οποία ωστόσο διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει μέχρι την 1.1.2007.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε έγγραφο στο αρμόδιο υπουργείο ζητώντας την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας, αλλά το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο προς όλες τις διευθύνσεις υγείας και δημόσιας υγιεινής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας, βάση της οποίας δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, εν αναμονή της έκδοσης σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Σχόλια