Επαγγελματική επανένταξη αποφυλακισμένων και θεσμικά εμπόδια, Υπ. Δικαιοσύνης

0

 

Με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (27.08.2015) συστάθηκε ομάδας εργασίας για την καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των κωλυμάτων και εν γένει θεσμικών εμποδίων επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εν γένει ποινικώς διωχθέντων προσώπων, αποτελούμενη από τους:

α) Αγγελική Πιτσελά του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής, του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
β) Σοφία Γιοβάνογλου του Νικολάου, Διδάκτωρ Νομικής, Επιστημονική Συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
γ) Δήμητρα Μπλίτσα του Πέτρου, Σπουδάστρια Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Κατεύθυνση Εισαγγελέων.
δ) Άννα Κυβρακίδου του Βασιλείου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.
ε) Χρήστο Λαμπάκη του Δημητρίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

Γραμματέας της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ελένη Τσαουσάκου του Γεωργίου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα εργασίας θα έχει διάρκεια 6 μηνών (από 01/09/2015), θα συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη και θα παραδώσει σχετικό πόρισμα με προτάσεις νομοθέτησης.

Στην Πρόεδρο, τα μέλη και τη γραμματέα της Ομάδας εργασίας δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.

Σχόλια