Επαναδιατύπωση του νομοσχεδίου για τα ακίνητα του Δημοσίου ζητά το ΤΕΕ

0

Μακροσκελές υπόμνημα κατέθεσε στη Βουλή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), στο οποίο προτείνει την επαναδιατύπωση του σχεδίου νόμου για την «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατατέθηκε «το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αν και ασχολείται με ζητήματα που κρίνονται αναγκαία με την οργάνωση του τρόπου διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και με ζητήματα εκσυγχρονισμού της αγοράς ακινήτων, τελικά δεν στηρίζεται σε μία τεκμηριωμένη γνώση της αγοράς, αλλά ούτε και του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Αυτό και μόνο το γεγονός καθιστά το ΤΕΕ επιφυλακτικό απέναντι στις ρυθμίσεις που εισάγει».

Κατά την άποψή του ΤΕΕ, «πρέπει να προηγηθεί μία εμπεριστατωμένη διερεύνηση των αναγκών του Δημοσίου για στέγαση και του τρόπου προσδιορισμού των αναγκών αυτών σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα.