Επείγουσα Επιστολή ΔΣΑ για την Σφράγιση Καλπών

0

Σύμφωνα με επείγουσα επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Υπ. Εσωτερικών, Το Γενικό Γραμματέα της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και την Περιφέρεια Αττικής:

“Διαπιστώθηκε ότι στους εκλογικούς σάκους των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας Αττικής δεν περιλαμβάνονται τα υλικά (ταινία και βουλοκέρι) για τη σφράγιση των καλπών.

Επειδή, κατά νόμο αλλά και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπεται και για τις εκλογές αυτές σφράγιση καλπών, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως αν πρέπει να σφραγισθούν οι κάλπες ή όχι και σε θετική απάντηση να μας γνωρίσετε τον τρόπο προμήθειας των υλικών στα εκλογικά τμήματα για τη σχετική σφράγιση.”

Για το πλήρες κείμενο της επιστολής κάντε κλικ εδώ