Επί τάπητος το προσχέδιο για την απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος

0

Στους δικηγόρους δόθηκε το προσχέδιο νόμου για την απελευθέρωση του επαγγέλματός τους, κατά τη διάρκεια νέας συνάντησης που είχε η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Κατά πληροφορίες, στο προσχέδιο προβλέπεται ότι οι αμοιβές των δικηγόρων θα ορίζονται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία που θα συνάπτει με τον εντολέα του. Επιπλέον, ελλείψει έγγραφης συμφωνίας για την αμοιβή, θα ισχύουν οι κατώτερες νόμιμες αμοιβές, οι οποίες αντικαθιστούν τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές. Οι νόμιμες αμοιβές, τέλος, ορίζεται να αναπροσαρμόζονται με υπουργική απόφαση κατόπιν γνώμης των Δικηγορικών Συλλόγων. Σε περίπτωση που οι Σύλλογοι δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού για αναπροσαρμογή των κατώτερων αμοιβών εντός διμήνου, οι αμοιβές ορίζεται ότι θα αναπροσαρμόζονται χωρίς τη γνώμη των δικηγόρων.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, τέλος, οι δικηγόροι θα μπορούν να παρίστανται και σε περιφέρειες άλλων Δικηγορικών Συλλόγων εκτός από την περιφέρεια του Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένοι.

Σχόλια