Επιβολή προστίμων για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

0

Πρόστιμα θα κληθούν να καταβάλλουν οι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν τη φορολογική δήλωσή τους έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, σύμφωνα με Εγκύκλιο [link] της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου.

Ειδικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο ορίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις θεωρούνται εκείνες που υποβάλλονται μετά τις 14 Ιουλίου και σε όσες δηλώσεις είναι χρεωστικές επιβάλλονται πρόσθετοι φόρο, ενώ για δηλώσεις μηδενικές ή πιστωτικές, επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία υποβολής της δήλωσης.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 που θα υποβληθούν μετά την 14/7/2014, θα επιβληθεί:

1. Πρόσθετος φόρος 1% επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης, με αφετηρία υπολογισμού την 15η Ιουλίου 2014

2. Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο 1 του
Ν. 2523/97, με τον περιορισμό το καταβλητέο σε κάθε μία περίπτωση ποσό, να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ.
 

 

 

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2014) κατά την υποβολή εκπρόθ…