Επιδόσεις διαφθοράς για τις οικονομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υγείας και τις πολεοδομίες

0

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2011.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2011 η οποία δόθηκε εχθές στη δημοσιότητα  οι οικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και οι πολεοδομίες διακρίνονται με ιδιαίτερες επιδόσεις στο πεδίο της διαφθοράς και τις ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση μεταξύ των 1.403 υποθέσεων που εξετάστηκαν από το Γενικό Επιθεωρητή, το 2011, οι οικονομικές υπηρεσίες αποτέλεσαν το βασικό περιεχόμενο των περισσοτέρων καταγγελιών (44%), ακολουθούμενες από υποθέσεις που αφορούν πολεοδομικά (9%) και περιβαλλοντικά (3,5%) ζητήματα, υπηρεσίες υγείας (11,9%) και ασφαλιστικά ταμεία (6,1%).
Η μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε ως συνέπεια η πλειονότητα των υποθέσεων που εξετάσθηκαν (33,1%) να αφορά δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, το 24,2% δημόσιες υπηρεσίες, το 9,3% εποπτευόμενους ιδιωτικούς φορείς και το 7,8% περιφέρειες.
Ως προς τη γεωγραφική κατανομή και το 2011 στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αττική. 
 

Σχόλια