Επιφυλάξεις της Κομισιόν για το νόμο περί φορολογικής αμνήστευσης

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την συμβατότητα του Ν.3592/2004 περί φορολογικής αμνήστευσης, με την κοινοτική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος επίτροπος κ.Kovacs επισήμανε τα εξής: «Η Επιτροπή έχει σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τη συμβατότητα των νέων ελληνικών κανόνων περί φορολογικής αμνήστευσης (Ν. 3592/2004, άρθρο 38) με την κοινοτική νομοθεσία και θα εξετάσει διεξοδικά το εν λόγω ζήτημα προκειμένου να αποφασίσει αν πρέπει να κινηθεί διαδικασία παράβασης. Η υποχρέωση επαναπατρισμού κεφαλαίων προκειμένου αυτά να εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικής αμνήστευσης έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων (Άρθρο 56 της Συνθήκης ΕΚ). Επιπλέον, οποιαδήποτε φορολογική αμνήστευση επηρεάζει το ΦΠΑ συνιστά παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 6η οδηγία και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμβατή με την εν λόγω οδηγία. Επιπροσθέτως, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ιδίων πόρων για την ΕΕ».

Σχόλια