Επείγον εκλογικό: Αποζημίωση 2ου γραμματέα

0

Λόγω δυσκολιών κατά την καταχώρηση του δεύτερου γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής, παραθέτονται οι ακόλουθες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών προς διευκόλυνση των χρηστών.

  • Δεν πρέπει να γίνεται οριστική καταχώρηση του πρώτου γραμματέα γιατί το σύστημα κλείνει, αλλά να συνεχίζουν επιλέγοντας την ένδειξη προσθήκη νέας εγγραφής.
  • Κατόπιν γίνεται εισαγωγή των στοιχείων του δεύτερου γραμματέα
  • τέλος γίνεται η οριστική υποβολή. Δείτε κατωτέρω:

Σημείωση: στην ένδειξη ΕΠΩΝΥΜΟ καταχωρείται μόνο το επώνυμο όχι το όνομα. Το σύστημα αναγνωρίζει όλα τα στοιχεία του γραμματέως από το ΑΦΜ.

Σχόλια