Επικοινωνία-Συνεργασία των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) με την ΑΠΔΠΧ

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, οι DPO έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν στο dpo-corner@dpa.gr θέματα που τους ενδιαφέρουν ή και τυχόν ερωτήματα, τα οποία ωστόσο επισημαίνεται ότι δεν θα απαντώνται ευθέως, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη ενημερωτικών κειμένων της Αρχής που θα αναρτώνται στο www.dpa.gr ή θα λαμβάνονται υπόψη στη θεματολογία των ενημερωτικών εκδηλώσεων που η Αρχή διοργανώνει.

Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο, η περαιτέρω επικοινωνία ή και συνεργασία με τους DPO θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Αρχής.
 

Σχόλια