Επικύρωση απόλυσης για απάτη

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αίτηση υπαλλήλου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της απόλυσης για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, της απάτης και της πλαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ ο εν λόγω ταμίας από τις 12.8.1999 έως 22.6.2001, σε εννέα περιπτώσεις, ιδιοποιήθηκε σε βάρος του Ταμιευτηρίου συνολικά το ποσό των 24.390.000 δρχ.
Συγκεκριμένα «πλαστογράφησε υπογραφές δικαιούχων σε αποδείξεις αποδόσεως λογαριασμών, χωρίς την προσκόμιση των βιβλιαρίων αποταμιεύσεως και διενήργησε εικονικές καταθέσεις στους λογαριασμούς αυτούς». Ο ίδιος κατά την κατάθεσή του στις 9.1.2002 είπε ότι θα επέστρεφε το ποσό που του είχε καταλογιστεί συν τους νόμιμους τόκους. Όμως, ο ταμίας δεν εκπλήρωσε την δέσμευσή του, με συνέπεια να του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη.
Το ΣτΕ έκρινε ότι η επιστροφή μέρους του ποσού που ιδιοποιήθηκε ο υπάλληλος του Ταμιευτηρίου, δεν συνιστά έμπρακτη μεταμέλεια που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απαλλαγή του και εν όψει της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος που διέπραξε και των συνθηκών τελέσεως του, καθώς και της προσωπικότητας, η επιβληθείσα ποινή της οριστικής παύσης είναι η προσήκουσα.

Σχόλια