Επισημάνσεις ΕΔΕ για το ν/σ “Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις”

0

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έπειτα από τεκμηρωμένα αιτήματα του Προεδρείου της Ένωσης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης περιελήφθησαν οι ακόλουθες διατάξεις στο ν/σ “Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις”.

Α) Άρθρο 46: Κατάργηση του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 4312/2014με την οποία προβλέπεται ότι «Όταν για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το τριμελές πλημμελειοδικείο ή από το ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιμο, κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής. Για το σκοπό αυτό και ύστερα από σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα, η υπηρεσία των προεδρευόντων προκαθορίζεται για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο, από το τριμελές συμβούλιο ή το δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, με βάση τον αριθμό των υποθέσεων, που είναι κάθε φορά εκκρεμείς, σε κάθε δε περίπτωση τουλάχιστον για τις δικασίμους στις οποίες είναι ήδη προσδιορισμένες για εκδίκαση υποθέσεις σε αριθμό ίσο ή ανώτερο του προβλεπομένου, ως ανωτάτου ορίου από τον οικείο εσωτερικό κανονισμό».

Β) Άρθρο 47: Αύξηση, από 1-1-2016, των οργανικών θέσεωντων εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης κατά δέκα (10) και των αντεισαγγελέων εφετών κατά πέντε (5).

 Γ) Άρθρο 61: Πρόβλεψη σύστασης θέσεις ιατρών στα δικαστήρια της χώρας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Δικαιοσύνης

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ως άνω σχεδίου νόμου η δοκιμαστική υπηρεσία των δόκιμων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών (πάρεδροι δικαστικοί και εισαγγελίας) της 20ης  εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστών ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

 

Σχόλια