Επίσκεψη Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

0

Ο κ. Διαμαντούρος χαρακτήρισε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ως συμπληρωματικό θεσμό της δικαιοσύνης και επεσήμανε στον κ. Ρουπακιώτη το σημαντικό έργο του Διαμεσολαβητή, που συνίσταται στην προαγωγή της διαφάνειας και λογοδοσίας στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση. Από την πλευρά του ο κ. Ρουπακιώτης τόνισε τα εξής:

«Για μας η διαφάνεια αναγορεύεται ως πρωτεύουσα επιλογή, εφόσον, εκτός από την προώθηση με όρους γνώσης των αιτημάτων των πολιτών, ενισχύεται ο κοινωνικός έλεγχος και αμφισβητείται το παραδοσιακό μοντέλο άσκησης εξουσίας». Την Παρασκευή ο κ. Διαμαντούρος είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη στον οποίο επίσης παρέδωσε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2011. Παραλαμβάνοντας την έκθεση ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι θα διαβιβαστεί σε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές, ώστε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.