Επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη στα Ιωάννινα

0

Τα Ιωάννινα επισκέφθηκε κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τη Συνήγορο, Καλλιόπη Σπανού και το Βοηθό Συνήγορο, Ιωάννη Σαγιά, το διάστημα 5-7 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο δράσεων του προγράμματος Progress 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης επί της νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων («Organisation of public information days on anti-discrimination legislation» και «Integrated interventions on Roma hot –spots»).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Συνηγόρου του Πολίτη στα Ιωάννινα, εκτός της κεντρικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων και συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθμού και τοπικών φορέων, λειτούργησε γραφείο υποδοχής πολιτών, στο οποίο προσερχόμενοι πολίτες έλαβαν εξειδικευμένη πληροφόρηση από στελέχη της Αρχής για ζητήματα που τους απασχολούν, ενώ παρελήφθησαν περίπου 30 έγγραφες αναφορές. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος Progress, στελέχη του Συνηγόρου διενήργησαν αυτοψία στη ∆ικαστική Φυλακή Ιωαννίνων, εφαρμόζοντας τη νέα αρμοδιότητα σύμφωνα με το Ν.4228/2014 «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας», ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη ∆ιευθύντρια και το προσωπικό της φυλακής, καθώς και επίσκεψη και καταγραφή των χώρων, λήψη φωτογραφιών και συνομιλία με τους κρατουμένους.

Παράλληλα, πραγματοποιιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της διοίκησης όπου συζητήθηκαν θέματα προστασίας περιβάλλοντος (Λίμνη Παμβώτιδα, κατασκευή μονοπατιών στον Εθνικό ∆ρυμό Βίκου-Αώου, οριοθέτηση και καθορισμό ρεμάτων), λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων και μετεγκατάστασης ελαιουργείων. Επίσης, έγιναν επιτόπιες επισκέψεις, αναφορικά με υποθέσεις που εξετάζει η Αρχή στη λίμνη Παμβώτιδα και σε δασικό μονοπάτι στην Αρίστη Ζαγορίου.