Επισπεύδεται η κατάρτιση του νέου εθνικού χωροταξικού σχεδίου

0

Το ΥΠΕΧΩΔΕ επιταχύνει την κατάρτιση του νέου εθνικού χωροταξικού σχεδίου, με στόχο την απελευθέρωση επενδυτικών σχεδίων σε ενέργεια, τουρισμό και ακίνητα.

Με το εθνικό και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια θα προσδιορισθούν συγκεκριμένες ζώνες επενδυτικών δραστηριοτήτων και οικιστικής ανάπτυξης, με γνώμονα τις δυνατότητες, τις ανάγκες αλλά και τις αξίες (πολιτισμικές, περιβαλλοντολογικές και άλλες) που κάθε περιοχή ενσωματώνει.

Με τα ειδικά χωροταξικά θα προβλεφθούν περιοχές εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Θα γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές και θα είναι βέβαιοι πως, επιλέγοντας μία από τις προτεινόμενες, δεν θα συναντήσουν εμπόδια αν τηρούν τους κανόνες και τους όρους εγκατάστασής τους.

Το ίδιο θα προβλεφθεί και για το ειδικό τουριστικό χωροταξικό σχέδιο, όπως και για το βιομηχανικό, με προφανή σκοπό να διευκολυνθούν οι συγκεκριμένες επενδύσεις σε περιοχές έτοιμες να τις υποδεχθούν.

Σχόλια