Επιστολή ΔΣΑ στον Υπουργό Δικαιοσύνης για μη τήρηση της αναστολής εργασιών από Ειρηνοδικεία στις εκλογές της 25/1

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Νίκο Παρασκευόπουλο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έγινε αποδέκτης καταγγελιών από δικηγόρους-μέλη του διότι σε πολλές περιπτώσεις οι διοικήσεις των Ειρηνοδικείων της Αττικής αυθαίρετα δεν τήρησαν την 110/2/1/2.1.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί αναστολής λειτουργίας των εργασιών για δύο εργάσιμες ημέρες, πριν και μετά τις βουλευτικές εκλογές, ήτοι από 22 Ιανουαρίου μέχρι και 27 Ιανουαρίου 2015. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διενέργεια συνεδριάσεων και ματαίωση των υποθέσεων, όχι λόγω εκλογών, όπως έπρεπε, αλλά λόγω απουσίας των διαδίκων !

Δυσμενείς συνέπειες της αυθαιρεσίας αυτής, αναφέρεται στην επιστολή του ΔΣΑ, είναι ότι αφ’ ενός μεν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι εμφανίζονται ως απόντες ενώπιον των εντολέων τους, αφ’ ετέρου δεν επαναφέρονται προς συζήτηση οι ματαιωθείσες υποθέσεις, ατελώς(όπως ισχύει σε περιπτώσεις αναστολής εργασιών λόγω εκλογών) αλλά με έξοδα των δικηγόρων και των διαδίκων. Το γεγονός αυτό, τονίζεται στην επιστολή, επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους πολίτες, με διπλές παραστάσεις και έξοδα προσφυγής  στη δικαιοσύνη.

Για να λυθεί το ζήτημα αυτό, ο ΔΣΑ ζητά από τον Υπουργό να αποστείλει άμεσα, εγκύκλιο προς τις Διοικήσεις των δικαστηρίων της χώρας, όπου να επισημαίνεται με έμφαση η εν λόγω αυθαιρεσία και να παρέχεται στους διαδίκους και στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, η δυνατότητα  ατελούς επαναφοράς προς συζήτηση όλων των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το επίμαχο διάστημα.
 

Σχόλια