Επιστολή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

0

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απέστειλε στις 30 Δεκεμβρίου έγγραφο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα τις εκκρεμότητες που παρέμειναν σε σοβαρά θεσμικά ζητήματα, παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσής.

Αναλυτικά με την επιστολή της Ένωσης εκφράζεται η βαθιά απογοήτευση και δυσφορία για μια σειρά αιτημάτων, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με πρώτο το αίτημα συμπλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, το οποίο ικανοποιήθηκε μόνο όσον αφορά τους Εισαγγελείς με τον Ν. 4312/2014, χωρίς όμως να προβλέπεται αύξηση οργανικών θέσεων και για τους Δικαστές. Σημαντικό θεσμικό ζήτημα εγείρει η Ένωση και όσον αφορά την τροποποίηση του Ν. 4055/2012 περί Οργανισμού Δικαστηρίων, ώστε να καταργηθεί η ρύθμιση που προβλέπει ότι οι Κανονισμοί Δικαστηρίων ισχύουν μόνον μετά την έγκρισή τους από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς περιορίζει το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και καταργεί την αρμοδιότητα της Ολομέλειας κάθε Δικαστηρίου.

Επίσης, η Ένωση κρίνει ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ίδιου νόμου, που προβλέπουν την περικοπή μισθού σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση των αποφάσεων με συνοπτική διαδικασία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας, ή την περικοπή των δικαστικών διακοπών του Δικαστικού Λειτουργού, διότι η μεν πρώτη επιβάλλει πειθαρχική ποινή, χωρίς την τήρηση και τα εχέγγυα της πειθαρχικής διαδικασίας, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, η δε δεύτερη περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα της χορήγησης αδείας, επί πλέον δε προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των Δικαστών.

Παράλληλα, εκφράζεται η έντονη δυσαρέσκεια όλων των Δικαστικών Λειτουργών, για τους χειρισμούς και τις ρυθμίσεις της εκτελεστικής εξουσίας, σχετικά με την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των ποσών, τα οποία, αν και αναγνωρίστηκαν με δικαστική απόφαση, κατά αυθαίρετο και παράνομο τρόπο περικόπηκαν κατά το ήμισυ, ενώ η καταβολή για το υπόλοιπο ήμισυ του ποσού, ρυθμίστηκε να γίνει σε τρία χρόνια. Η Ένωση ζητά να καταβληθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό σε μία δόση, τον Ιανουάριο του 2015, όπως έχει προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση για τους δικαστικούς λειτουργούς, που συνταξιοδοτήθηκαν από 1-8-2012 μέχρι 30-6-2014.

Τέλος, η επιστολή καταλήγει με την έκφραση ικανοποίησης της Ένωσης για την ανάρτηση στις 30/12 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της προκήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού Ειρηνοδικών για 54 θέσεις, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19/3/2015.

Σχόλια