Επιστράτευση των οδηγών όλων των Δήμων

0

Ήδη η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2011 ως Απόφαση του Πρωθυπουργού και μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής: 

Εξουσιοδοτούμε:  α) τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη Αττικής να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών των οδηγών των απορριμματοφόρωνοχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, β) τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς καιτον Περιφερειάρχη Αττικής να προβούν σε επίταξη της χρήσης των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγώνοχημάτων όλων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής. γ) τους πιο πάνω να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση των δημόσιων αγαθών που κινδυνεύουναπό την κατά τα άνω διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χώρας.

ΦΕΚ – Επιστράτευση των οδηγών όλων των Δήμων                                                                                             

 

Σχόλια