Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

0

Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1097/2012 το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των δικαιούχων αγροτών μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του αγρότη – αν την υποβάλλει ο ίδιος ο αγρότης – ή στη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η συνεταιριστική οργάνωση, μέσω της οποίας υποβάλλει ο αγρότης την αίτηση επιστροφής.

Αν η ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής δεν διαθέτει τμήμα ελέγχου, πραγματοποιεί τον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο και αν κρίνεται απαραίτητο, ζητά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από ΔΟΥ που διαθέτει τμήμα ελέγχου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η απόφαση και το ΑΦΕΚ για την επιστροφή εκδίδεται και εκκαθαρίζεται από τη ΔΟΥ που διενεργεί τον έλεγχο.

Σχόλια