Επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης χρονικής περιόδου 2012-2016

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπερψήφιση του
σχεδίου νόμου «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 2 του οποίου προβλέπεται η επιστροφή, με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, των επιπλέον ποσών που μη νομίμως παρακρατούνταν ως εισφορές υγείας για το διάστημα από 1/1/12 έως 30/6/16.

Επισημαίνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί το ζήτημα από την αρχή
που προέκυψε, και ήδη από τον Αύγουστο του 2013 είχε εκπονήσει πόρισμα το
οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.synigoros.gr/?i=health-and-socialwelfare.
el.amfisbitiseis-eisfores.187067.

Στο πόρισμα αυτό, υποστήριζε ότι ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ
του Κλάδου Υγείας όπως εφαρμοζόταν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μέχρι τότε
μειώσεις, ήταν εσφαλμένος, ως νομικά αβάσιμος. Επίσης ζητούσε ο υπολογισμός της
εισφοράς 4% υπέρ Κλάδου Υγείας σε είδος, να γίνεται επί του μεικτού ποσού των
συντάξεων λαμβάνοντας υπόψη τις διαδοχικές μειώσεις που επιβλήθηκαν σε αυτές.
Το θέμα επανήλθε πρόσφατα στη δημοσιότητα και ο Συνήγορος, ανταποκρινόμενος
στα εύλογα αιτήματα πολιτών οι οποίοι υπέβαλαν σε αυτόν μεγάλο αριθμό
αναφορών, απευθύνθηκε εκ νέου τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2017 στους
αρμόδιους Υπουργούς, ζητώντας, πλέον, την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, με
την επιστροφή των ποσών αυτών.

Με την ψήφιση της νέας ρύθμισης, το ζήτημα τελικά επιλύθηκε, αποκαθιστώντας έτσι
τη νομιμότητα. Είναι ευνόητο ότι ο Συνήγορος που Πολίτη παρακολουθεί την εφαρμογή του νέου νόμου.

Επισημαίνει, ωστόσο, ενόψει και της διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος
του έτους 2017 σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ότι εκκρεμεί ακόμη η καταβολή
του Κοινωνικού Μερίσματος του ν. 4254/2014 σε ικανό αριθμό δικαιούχων οι οποίοι
έχουν υποβάλει αιτήσεις από την άνοιξη του 2014, και ο έλεγχος των οποίων
φαίνεται να παραμένει ανολοκλήρωτος.

Για το ζήτημα αυτό η Αρχή έχει απευθυνθεί επανειλημμένως στη Διοίκηση (βλ.
σχετικό σύνδεσμο: http://www.synigoros.gr/?i=health-and-socialwelfare.
el.loipes_periptwseis.330046), πρόσφατα δε επανάφερε το ζήτημα ζητώντας
την, έστω και με καθυστέρηση τριών ετών, χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής σε όσους εκ των δικαιούχων δεν έχει χορηγηθεί ακόμη.

Σχόλια