Επιτάχυνση της Πολιτικής δίκης

0

Κατατέθηκε στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της Πολιτικής Δίκης
με τίτλο “Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο διευρύνεται η υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου όπου στο εξής θα υπάγονται διαφορές μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, αντί των 12.000 ευρώ που ισχύει σήμερα,καθώς και οι διαφορές από σύμβαση μίσθωσης, με μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 600 ευρώ, αντί των 450 που είναι σήμερα.

Στα Μονομελή Πρωτοδικεία θα υπάγονται οι διαφορές άνω των 20.000 και μέχρι 120.000 ευρώ και για μισθώματα
πάνω από 600 ευρώ.

Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία θα εκδικάζουν υποθέσεις με αντικείμενο από 120.000 ευρώ και πάνω.

Οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων θα κρίνονται κατ’ έφεση από τα Μονομελή Πρωτοδικεία και οι αποφάσεις των
Μονομελών Πρωτοδικείων θα ελέγχονται από το Εφετείο, που θα έχει στη σύνθεσή του έναν μόνον εφέτη.

Παράλληλα, όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήριο μονομελούς συνθέσεως, θα κρίνονται κατ’ αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, που θα δικάζει με τριμελή σύνθεση και όχι με πενταμελή, όπως ισχύει σήμερα.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμβιβασμού στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκκρεμοδικίας, ακόμη και όταν αυτή έχει αναβιώσει λόγω της άσκησης έφεσης.

Για την επιτάχυνση της Πολιτικής Δίκης, προβλέπεται ότι θα προηγείται η εκδίκαση των υποθέσεων εκείνων που δεν θα υπάρχει εμμάρτυρη απόδειξη, δηλαδή δεν θα καταθέτουν μάρτυρες.

Στο νομοσχέδιο επανέρχεται και η δυνατότητα κατάθεσης και επίδοσης δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

Το ήδη ισχύον αυξημένο παράβολο για την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων δεν θα ισχύει για τις εκκρεμείς
υποθέσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που επιφέρει τροποποίηση στην ισχύουσα νομοθεσία.

Προβλέπεται επίσης στο συγκεκριμένο κείμενο η δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος της άσκησή τους, εκτός των άλλων δικαστηρίων και στα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Με το άρθρο 62 του νομοσχεδίου καταργείται η προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για εμπορικές απαιτήσεις.

Τέλος, στο άρθρο 72 του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα δικαιώματα που εισπράττουν οι
άμισθοι υποθηκοφύλακες και ζητήματα που αναφέρονται στην ενίσχυση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και στην εργασιακή τους σχέση.

 

Σχόλια