Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ: απόρριψη της αίτησης αναστολής κατά της ΚΥΑ που καταργεί θέσεις διοικητικού προσωπικού

0

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 489/2013 απόφασή της, απέρριψε την από 15/11/2013 αίτηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το ΕΚΠΑ με την αίτησή του αυτή ζητούσε την αναστολή της εκτελέσεως της κοινής υπουργικής αποφάσεως (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας και θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης,, ως προς το μέρος που με την απόφασή του αυτή καταργούνται θέσεις διοικητικού προσωπικού του αιτούντος Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Αναστολών έκρινε πως δεν προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος συνιστάμενος στην αδυναμία λειτουργίας του αιτούντος ιδρύματος, σύμφωνα με την κατά το Σύνταγμα και το νόμο αποστολή του, ο οποίος θα δικαιολογούσε την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως.

Στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι η επίμαχη ρύθμιση είναι άμεσα συνδεόμενη με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα όσον αφορά την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ

 

Σχόλια