Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωμοδότηση για άνοιγμα της αγοράς καυσίμων

0

Συγκεκριμένα, τάσσεται υπέρ του οριστικού ανοίγματος της αγοράς σε όλους τους κλάδους διύλισης, χονδρικής και λιανικής διάθεσης καυσίμων καθώς η υπάρχουσα κατάσταση περιορίζει υπέρμετρα την οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία και σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται κάποιος επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλει τη διατήρησή της.

Σκοπός των προτεινόμενων μέτρων είναι η άρση των στρεβλώσεων στην αγορά και η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού με θετικές συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Ενδεικτικά, στο στάδιο της χονδρικής διάθεσης προβλέπεται η κατάργηση της απαίτησης ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων. Παράλληλα, ζητείται η θέσπιση της υποχρεωτικής σύναψης γραπτών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών χονδρικής και λιανικής πώλησης, στις οποίες θα αναγράφεται η πιστωτική πολιτική και η πολιτική παροχής εκπτώσεων προς τους βενζινοπώλες.

Ακόμα, ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται και στο στάδιο του λιανικού εμπορίου καθώς η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, προτείνει την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σε όλα τα σημεία διακίνησης καυσίμων αλλά και τη δυνατότητα κοινοπραξίας πρατηρίων που θα μπορούν να έχουν ιδιόκτητα βυτιοφόρα και θα ανεφοδιάζονται απ’ ευθείας από τα διυλιστήρια. Τέλος, προκειμένου να παταχθεί το λαθρεμπόριο, επισημαίνεται η ανάγκη αυστηροποίησης των ποινών και τονίζεται ότι πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς στους χώρους διακίνησης των καυσίμων.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωμοδότηση για άνοιγμα της αγοράς καυσίμων