Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στρεβλώσεις στην αγορά της μπύρας διαπιστώνει με εισήγησή της

0

Με πολυσέλιδη εισήγησή της, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διαπιστώνει στρεβλώσεις στην αγορά της μπύρας και κατηγορεί την Αθηναϊκή Ζυθοποιία για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Η εταιρεία αρνείται με ανακοίνωσή της την κατηγορία. Το θέμα πρόκειται να έλθει στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 20 Φεβρουαρίου 2014. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η έρευνα ήταν αυτεπάγγελτη, ενώ παράλληλα έγινε και διερεύνηση σχετικής καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιίας Α.Ε. κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εταιρεία “είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε ενιαία, μακρόχρονη και στοχευμένη πολιτική για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της, κυρίως με την επιβολή αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης, και μέσω άλλων πρακτικών με σωρευτικό αποτέλεσμα την απομόνωση των ανταγωνιστών από τους διαύλους διανομής και διάθεσης». Παράλληλα, της αποδίδονται πρακτικές “οι οποίες ανάγονται στην επιβολή όρων αποκλειστικής προμήθειας, ιδίως σε αλυσίδες λιανικής και σημεία επιτόπιας κατανάλωσης, με τη χορήγηση σημαντικών χρηματικών και άλλων παροχών στους πελάτες της υπό όρους αποκλειστικότητας / περιορισμού του εφοδιασμού από ανταγωνιστές της, καθώς και στην επιβολή εκπτώσεων πίστης και στόχων πωλήσεων.

Σε ό,τι αφορά το χονδρεμπόριο, η έκθεση διαπιστώνει πρακτικές “όπως η παροχή σε αυτούς σημαντικών οικονομικών κινήτρων με τον όρο περιορισμού του εφοδιασμού τους από ανταγωνιστές, προνομιακών όρων πίστωσης για αποθεματοποίηση, η άσκηση πίεσης στους χονδρεμπόρους για διακοπή της διακίνησης ανταγωνιστικών σημάτων, κ.ά.».

Κι όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 20 Φεβρουαρίου 2014 για να εξετάσει εάν συντρέχει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά του ζύθου από την εταιρία Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., «κατά παράβαση των άρθρων 2 ν. 703/1977, νυν 2 ν. 3959/2011, και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)».

Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώ η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της εισήγησης και επιχειρηματολογεί ότι “η ελληνική αγορά μπίρας είναι άκρως ανταγωνιστική και αριθμεί πολλές εταιρίες αλλά και προϊόντα που ξεκίνησαν τη δραστηριοποίησή τους την τελευταία δεκαετία” ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του κλάδου οι νέες εταιρίες στην αγορά έχουν, σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις, αναπτυχθεί με επιτυχία και αποκτούν αυξανόμενα μερίδια αγοράς.
 

Σχόλια