Επιτροπή για τη λειτουργία της απονομής της Δικαιοσύνης

0

Στη συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα προτείνει νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα διοίκησης των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών, τη διαδικασία κρίσεων και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των μεταθέσεων των δικαστικών λειτουργών, την επιθεώρηση των δικαστηρίων, καθώς και τα ευρύτερα αναγκαία βελτιωτικά μέτρα για τη λειτουργία της απονομής της Δικαιοσύνης, προχώρησε ο Αναστάσης Παπαληγούρας.

Η Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας ορίσθηκε ο γ.γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Παν.Πανούρης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της και να εισηγηθεί τις προτάσεις της στον Υπουργό Δικαιοσύνης εντός δύο μηνών, ενώ η πρώτη συνεδρίασή της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου. Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις που θα εισηγηθεί η Επιτροπή θα συμπληρώσουν νομοθετικά τον ψηφισθέντα νέο νόμο «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη».

Σχόλια