Επιτροπή για την αναμόρφωση της νομοθεσίας για την Εθνική Σχολή Δικαστών

0

Στη συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση της νομοθεσίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών, υπό τον αντιπρόεδρο του ΣτΕ κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Αναστάσης Παπαληγούρας.

Η Επιτροπή αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές πανεπιστημίου και δικηγόρους και έχει ως έργο την υποβολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδίου νόμου, το οποίο θα τροποποιεί συνολικά τη νομοθεσία λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών (διδακτέα ύλη, διαδικασία επιλογής, εξετάσεων κ.ά.). Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός τριών μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαληγούρας έκρινε επιβεβλημένη την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της Σχολής, καθώς έχει παρέλθει δεκαετία με αναχρονιστικό πια καθεστώς λειτουργίας, ενώ στο μεταξύ έχουν επέλθει εμβαλωματικές και αποσπασματικές μόνον αλλαγές.

Σχόλια