Επιχειρείται οριστική νομοθετική λύση για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες

0

Επί τάπητος τέθηκαν, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης και τη σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.
Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι με το υπό κατάθεση στη Βουλή Σχέδιο Νόμου για την Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης και τη σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, επιδιώκεται οριστική λύση στο ζήτημα που αφορά τους ασφαλισμένους των εταιρειών «Ασπίς Πρόνοια» και «Commercial Value».
Στόχος, παράλληλα, είναι η αποτροπή εκδήλωσης ανάλογων περιπτώσεων δυσλειτουργιών στο μέλλον, με την κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και τη δημιουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, κατά το πρότυπο του Επικουρικού Κεφαλαίου που καλύπτει την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο πλέον αναλαμβάνει να εξασφαλίσει είτε την ομαλή διαδικασία μεταβίβασης των χαρτοφυλακίων ζωής υπό εκκαθάριση εταιρειών σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες είτε να αποζημιώσει τους ασφαλισμένους.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους της «Ασπίς Πρόνοια» και της «Commercial Value», με το υπό προώθηση νομοσχέδιο παρέχονται κίνητρα και καθορίζεται η διαδικασία για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής σε άλλες εταιρείες, εφόσον το επιθυμούν οι ασφαλισμένοι.

Σχόλια