Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον καθορισμό των διδάκτρων σε ξενόγλωσσα φροντιστήρια

0

Στο στόχαστρο της Επιτροπής έχουν βρεθεί Σύλλογοι ιδιοκτητών σε κέντρα ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται ιδίως στις περιοχές της Αττικής, της Βορείου Ελλάδος και της Κρήτης. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ολομέλειά της θα συνεδριάσει στις 23.7.2012, οπότε και θα κληθεί να εξετάσει αν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του ν.703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

Όπως επισημαίνεται στην Εισήγηση – η οποία πάντως δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ούτε προδικάζει την ύπαρξη παράβασης – συγκεκριμένοι Σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών προέβησαν στον καθορισμό των διδάκτρων που χρεώνουν τα μέλη τους (κατώτατη τιμή διδάκτρων, όροι παροχής εκπτώσεων) ή συντόνιζαν άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητας των μελών τους με ρήτρες μη ανταγωνισμού (ρήτρα συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, υπέρμετροι περιορισμοί στη διαφημιστική δραστηριότητα κλπ.).

Σχόλια