Γνωμ. ΝΣΚ: Ερμηνεία του όρου «αρχαιότερος στον Άρειο Πάγο δικηγόρος»

0

Για τον ορισμό του Προϊστάμενου του Δ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΦΚΑ, για τον οποίο ο νόμος ορίζει πρέπει να είναι «ο αρχαιότερος στον Άρειο Πάγο» έμμισθος δικηγόρος των εντασσόμενων στο Δ΄ Τμήμα φορέων, λαμβάνεται υπόψη ο μακρότερος χρόνος στο βαθμό του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με το χρόνο διορισμού του υποψηφίου ως δικηγόρου (ομόφ.).

 

Σχόλια