Ερώτημα του ΥπΟικ στο Ν.Σ.Κ. για την απαλλαγή ή μη της ΤτΕ από τον ΕΝΦΙΑ

0

 

Μετά το αίτημα που υπέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών για απαλλαγή της από τον ΕΝΦΙΑ και την έκδοση ανακοίνωσής της με νομικά επιχειρήματα υπέρ της απαλλαγής της, το Υπουργείο Οικονομικών “απαντά” με αποστολή σχετικού ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών ερωτά αν εφαρμοστέα εν προκειμένω είναι η διάταξη του Καταστατικού της ΤτΕ, που την απαλλάσσει από κάθε φόρο ή τέλος, ή οι νεότερες διατάξεις του ν.4223/2013 περί επιβολής ΕΝΦΙΑ, που δεν την απαλλάσσουν από την επιβολή του εν λόγω φόρου.

Κρίσιμος παράγοντας για την απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι το γεγονός ότι η επίμαχη διάταξη του Καταστατικού περιλαμβάνεται σε διεθνή σύμβαση, που έχει κυρωθεί με τον νόμο 3423/1927, οπότε κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόμου. Σε αυτή την περίπτωση κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας η ερμηνεία που θα δώσει το ΝΣΚ στην μεταγενέστερη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη δεν εφαρμόζεται για τον ΕΝΦΙΑ.
 

Σχόλια